in Flash Fiction

Flash Fiction Friday – Återkallaren

Phoenix

En renande eld har skurit igenom de fallna och på fältet står nu en ensam man iförd lila trasor. Han känner skenhelighetens ande vilar över denna plats. Mannen finner rester av luftens magi. Elementarerna som valt att exkludera honom och hans sort, rädda för vad som döljer sig på andra sidan höljet.
Länge har mannen vandrat på andra sidan. Tids nog kommer de att se att vad de tryckt undan är oundkomligt. För alla. Tills den dagen kommer ska han gå emot deras kommando.
Med en gest och de förbjudna orden återkallar han de fallna från bortom höljet.
Nekromantikerns vedergällning.